We use cookies that are essential for the functionality of this site. The cookies enable core functionality; to keep track of where the user is in the story, what language the user has chosen and whether the user has muted the sound in the browser. The website cannot function properly without these cookies and can only be disabled by changing your browser preferences.

Høsten 2018 fant arkeologer et vikingskip på Gjellestad ved Halden i Norge. En ny skipsgrav fra vikingtid var funnet. Et klart og tydelig avtrykk på bilder fra en georadar ble starten på et prosjekt som vil gi ny kunnskap om vikingskip og vikingtid.

I 2019 begynte arkeologene å grave i skipet. Det var 115 år siden forrige gang det skjedde. Bare små områder ble åpnet opp og undersøkt. Fremdeles ligger det meste av skipsgraven tilbake, uutforsket. Bli med på en spennende reise på Gjellestad og opplev hva arkeologene har funnet.

In the autumn of 2018, archaeologists discovered a Viking ship at Gjellestad near Halden, Norway. A new ship burial from the Viking Age had been found. A clear and precise outline in georadar images was the start of a project that will provide new insight into Viking ships and the Viking Age.

In 2019, archaeologists started excavating the ship. It had been 115 years since the last time a similar excavation had taken place. Only small areas were opened for excavation. Most of the ship grave still lies buried and unexplored.

Join the intriguing journey to Gjellestad and experience what the archaeologists discovered.

Asset 1

Asset 1

Asset 1

Asset 1

Asset 1

Asset 1

Asset 1

Asset 1

Asset 1

Asset 1
cross
Foto: Arild L. Teigen/Viken fylkeskommune

Kilde: E. Hoff (1792)

Foto: Jan Berge/Viken fylkeskommune.

Det er ikke sikkert om det er den eldste eller yngste prøven som sier når haugen ble bygget.​

Hvem er gravlagt i Jellhaug?​ Skipsrester er ikke funnet, og heller ingen en konge med navnet Jell.

Asset 2 Asset 1
cross
cross
Per Erik Gjesvold/Viken fylkeskommune

Per Erik Gjesvold/Viken fylkeskommune

Per Erik Gjesvold/Viken fylkeskommune

Asset 2 Asset 1
cross
Sigrid Mannsåker Gundersen, Viken fylkeskommune

Sigrid Mannsåker Gundersen, Viken fylkeskommune

Sigrid Mannsåker Gundersen, Viken fylkeskommune

Sigrid Mannsåker Gundersen, Viken fylkeskommune

Sigrid Mannsåker Gundersen, Viken fylkeskommune

Sigrid Mannsåker Gundersen, Viken fylkeskommune

Jan Berge, Viken fylkeskommune

Jan Berge, Viken fylkeskommune

Asset 2 Asset 1

Asset 1
cross

Asset 1

Asset 1

Asset 1

Asset 1

Asset 1

Asset 1

Asset 1
cross

Now what?

Hva nå?

I løpet av sommeren og høsten 2020 blir skipsgraven på Gjellestad gravd ut av arkeologene. Nedbrytingen av skipet har allerede gått langt, og det haster å få gravd ut og konservert det som er igjen av treverk og annet materiale.

Nå får vi muligheten til å få vite mer om hvem som er gravlagt i skipet. Hva har han eller hun fått med seg? Ligner skipet på de vikingskipene vi kjenner fra før? Utgravningen vil gi oss svar på mange av de spørsmålene vi har.

Husene og de øvrige gravene er det foreløpig ingen planer for. Det er dermed fremdeles uvisst når vi kan få mer kunnskap om århundrene med bosetning og levde liv, og om hva slags rolle gården Gjellestad har hatt gjennom jernalderen frem til vikingtiden og skipsbegravelsen.

Registering av området rundt, ved bruk av georadar og andre metoder, kan gi oss ny kunnskap om områdets historiske betydning. Kan funn av vektlodd og mynter fra jordene mellom Gjellestad og fjorden stamme fra en kjøpstad her? Forhåpentligvis vil det i framtiden være mulig å undersøke dette.

Det er Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo som gjennomfører utgravningen i 2020.

Denne siden vil bli oppdatert med nye oppdagelser og resultater underveis i undersøkelsen.

Utforsk på nytt

Start reisen på nytt!

Explore again

Restart the journey!

Credits

Av / By

Viken Fylkeskommune / Viken County Council

Høgskolen i Østfold / Østfold University College

Institutt for Energiteknikk / Institute for Energy Technology

Nordic Media Lab

Project leader & Producer

Joakim Karlsen

Story

Sigrid Mannsåker Gundersen

Per Erik Gjesvold

Joakim Karlsen

3D

Executive producer: Trond-Atle Bokerød

Level designers: Herman Vetle Jarl, Victor Wiese Lunde

Modellers: Sondre Aspehaug, Louai Al-Bitar

Programmer: Marius Andre Elgsaas

Video

Executive producer: Trond-Atle Bokerød

Editing & Postproduction: Linda Bokerød

Camera Assistant: Philip Buckholm

Music & Sound Design

Jonas Bjerketvedt

Graphic Design

Yngve Aasen, Provinsen

Visual Design: Look & Feel

András Vida, Brick Visual

Intro Animation

András Vida, Brick Visual

Web Developers

David Aarlien

Daria Demidova

Marius Akerbæk

WebGL Annotated Ship Model Viewer

Morten Gustavsen

Edward Langstrand

Michael N. Louka

Takk til / Thanks

Olav Jellestad

Magnus Møklegård

Tom Knigge

Espen Holtan

Jarl Schjerverud

Tina Bunæs

Lars Vidar Magnusson

Tom Erik Høvring

Børre Stenseth

Norsk Institutt for kulturminneforskning / Norwegian Institute for Cultural Heritage Research

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo / Museum of Cultural History, University of Oslo

Riksantikvaren / Norwegian Directorate for Cultural Heritage